การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานการสอบของคณะกรรมการในสังกัดทั้ง 13 สนามสอบ ซึ่งจะทำการสอบนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ