การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน (จาก สพฐ.) พิจารณาประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ลงในแบบ ปค.5 และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงระดับสพท. และระดับ สพฐ. ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วยภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

   

  

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ