การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสอบ(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการฯ โดยแบ่งการประชุมในภาคเช้า คณะกรรมการในสนามสอบอำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน ภาคบ่าย คณะกรรมการในสนามสอบอำเภอสวี และอำเภอละแม สำหรับการสอบจะมีขึ้นในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน ดำเนินการสอบให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน 5 โรงเรียน และโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนวัด ในความดูแลของวัดราษฎร์บุุรณะ(พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ