การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร เครือข่ายสถานศึกษา สวี ครน – วิสัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร เครือข่ายสถานศึกษา สวี ครน – วิสัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวีวิทยา โดยได้กำหนดทิศทาง ชี้แจงนโยบาย และจุดเน้น ในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน ภายในสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 127 คน

Cr. นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ