การปฏิบัติงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขต ฯ ออกตรวจสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อม โดยได้ดำเนินการสอบ ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามสอบของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา พื้นที่อำเภอสวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงเรียนบ้านในเหมือง พื้นที่อำเภอหลังสวน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ พื้นที่อำเภอพะโต๊ะ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม พื้นที่อำเภอละแม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ