การบริจาคเงินสมทบกองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นสวัสดิการหนึ่งในสำนักงานเขตฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการร่วมช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ข้องข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการให้ ในโอกาสคล้ายวันเกิด สำหรับวันที่ 29 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ จากนายธัญญา นาคมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง อำเภอหลังสวน ซึ่งกองทุนฯ ได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้      คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ