การตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำคณะติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงประจักษ์ เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์), โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม, โรงเรียนบ้านเขาตากุน, โรงเรียนบ้านคลองระ

Cr. ภาคภูมิ มณีบางกา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ