การตรวจราชการของสพฐ.ประจำปี2563 รอบ1

วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และข้าราชการในสังกัด ร่วมกันต้อนรับคณะตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุดา สุขอ่ำ นายวีระเดช เชื้อนาม และนางสาวสมพร สามมะกล่ำทอง โดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องด้านนโยบายและแผน ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการได้รับฟังกรณีปัญหา และแนะนำแนวทางการแก้ไข พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหาไปนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป การนี้ คณะตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงาน ก่อนเดินทางกลับ     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ