การดำเนินงานสวัสดิการ กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นงานสวัสดิการหนึ่งที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ดูแลข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด กรณีเสียชีวิต ครอบคลุมถึงการเสียชีวิตของทายาท ด้วยการมอบหรีด และเงินช่วยเหลือร่วมทำบุญ ในนามกองทุน ฯ ซึ่งเงินส่วนนี้ได้มาจากน้ำใจของเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด สำหรับรายละเอียดภาพข่าว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รับบริจาคเงินจากนายเจริญ ดึงสุวรรณ ข้าราชการครู ฯ โรงเรียนบ้านคลองเหนก อ.พะโต๊ะ เพื่อสมทบกองทุนชาตะสัมพันธ์ และรายงานภาพกิจกรรมการร่วมทำบุญงานศพทายาทของบุคลากรในสังกัด จำนวน 2 รายการ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา อ.ละแม มอบเงินช่วยเหลืองานศพคุณพ่อน้อม ศรีวิไล บิดานางเสาวลี วงศ์วิเชียร ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อ.ละแม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และผู้แทนจากสำนักงานเขต ฯ มอบหรีดเคารพศพและเงินช่วยเหลืองานศพคุณแม่แนม บัวชาวเกาะ มารดานายบุญส่ง บัวชาวเกาะ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร อ.ทุ่งตะะโก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563           คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ