การจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี ซึ่งการสอบแข่งขันมีนักเรียนในพื้นที่ทั้งในสังกัด และโรงเรียน เอกชนเเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม 537 คน          คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ