การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้ IDEA KIT โรงเรียนวัดแหลมปอ

เรื่อง        การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้ IDEA KIT โรงเรียนวัดแหลมปอ

ครูผู้สอน  อภิญญา บุญทองใหม่

โรงเรียน  วัดแหลมปอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สังกัด      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ