การจัดการเรียนการสอน Online EP.1

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online On-demand บางส่วนจากโรงเรียนใน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2
ที่มา… รร.ชุมชนบ้านเขาหลาง รร.ชุมชนวัดขันเงิน รร.ชุมชนสวี รร.บ้านเขาน้อยสามัคคี รร.บ้านคลองระ รร.บ้านคู รร.บ้านน้ำฉา รร.บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง รร.บ้านหนองไก่ปิ้ง รร.บ้านห้วยทับทอง รร.บ้านห้วยใหญ่ รร.บ้านแหลมปอ รร.วัดถ้ำเขาล้าน รร.วัดปิยะวัฒนาราม รร.วัดสุวรรณนิมิต รร.สหกรณ์พัฒนา รร.อนุบาลพะโต๊ะ รร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ