กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย ต่อคุณพ่อณรงค์ สมศรี ซึ่งเป็นบิดาของนางสาวรัตนา สมศรี ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านน้ำฉา อำเภอสวีจังหวัดชุมพร พร้อมมอบหรีดเคารพศพ และเงินสมทบจากกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมทำบุญงานศพ ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ บ้านเลขที่ 54 ซอยเพชรน้อย หมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กำหนดฌาปนกิจ ในวันจันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดนอกวิสัยใต้ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์ พร้อมทั้งนำสวัสดิการกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย และเคารพศพคุณครูวันดี พาหุนนท์ ข้าราชการครู โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พร้อมมอบหรีด และเงินสมทบจากกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมทำบุญงานศพ ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 93/2 หมู่ 2 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2565 กำหนดฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดธรรมถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์ พร้อมทั้งนำสวัสดิการกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ