กองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งในการช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจ กรณีเสียชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด รวมทายาทในครอบครัว เช่นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร โดยรับบริจาคเงินจากน้ำใจของข้าราชการ และลูกจ้างในการร่วมทำบุญวันเกิด เพื่อมอบเป็นเงินช่วยเหลืองานศพของบุคลากรผู้ประสบเหตุสูญเสีย เป็นกิจกรรมด้านสวัสดิการในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานในสังกัด โดยในวันที่ 1 กันยายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในนามกองทุนชาตะสัมพันธ์ ฯ มอบหรีดเคารพศพ และเงินช่วยเหลือจากกองทุน ฯ ในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ช่วย นุ้ยพิน มารดาของนางอุบลรัตน์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 95 หมู่ 5 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563 กำหนดฌาปนกิจ ณ เมรุวัดสุวรรณาราม (วัดอิฐ) ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ