กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย ต่อคุณพ่อศิริธรรม ผอมคง (คุณครูสุธรรม ผอมคง) ซึ่งเป็นบิดาของนางชลาทิพย์ ทัศนีย์สุวรรณ ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวัฒนา อำเภอละแม จังหวัดชุมพรพร้อมมอบหรีดเคารพศพ และเงินสมทบจากกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมทำบุญงานศพ ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาวัดเขาหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กำหนดฌาปนกิจ ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดเขาหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์ พร้อมทั้งนำสวัสดิการกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ