รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลองเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

1.งบทดลอง

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี

3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4.รายงานฐานะเงินทดลองราชการ

5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ