ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สพป.ชุมพร เขต 2 ขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบและข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับทางราชการ

คำแนะนำ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
3. หากท่านมีข้อมูล ไฟล์ เอกสารประกอบ สามารถส่งข้อมูลได้ที่ yuvadeewong@hotmail.com

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ