ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ – The Complaint Center (TCC)


สพป.ชุมพร เขต 2 ขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบและข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับทางราชการ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ