กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุไร นบนุ่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
077-541222 ต่อ 14

นางจารุวรรณ ใจเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอุไร บุญวัตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอิศราวดี สีหะรัญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุนันท์ ชัยฤทธิภัทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน

นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์
พนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ