กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอัจฉรา ชูแนม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์
096-9594245

นางดวงใจ สุวรรณเนาว์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

081-7883972

นางธิดารัตน์ ภรามร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
098-5151468


นักวิชาการเงินและบัญชี

นางยุภา แสงสุวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด
095-0204932

นางสาวศศิวิมล ไปดง
ลูกจ้างชั่วคราว
098-0570403

นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
061-9419796

นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
098-0290962

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ