กลุ่มนโยบายและแผน

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางศิมารัฐ มีฉิม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 086-9448225

นางจันทรา หาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

089-6518928

นางสาวนงนุช โรจน์โมสิข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
065-8570222

นางจิตรา พรหมเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

089-6497631

นางละออ สอนสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-8665946

นายไพ สุขศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

085-1760816

นางรัชฎาพร พรมเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
063-6193165

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ