O8 :: Q&A

Questions and Answers

สพป.ชุมพร เขต 2 มีช่องทางให้บริการถาม/ตอบ 2 รูปแบบ ดังนี้

1) การถามตอบในรูปแบบเว็บบอร์ด คือการเปิดเผยข้อคำถามเป็นสาธารณะ ใช้ช่อง Q&A หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ  >>>CLICK<<<

2) การถามตอบในช่องทางส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อคำถามให้ผู้อื่นทราบ ใช้ช่องทาง Messenger หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ