O26 :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

1 แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
8 การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
9 การดำเนินการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ