สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงมิถุนายน 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน2565 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม2565 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2566 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมีนาคม2566 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนเมษายน 2566 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในระบบ EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC 20 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านในเหมือง โรงเรียนบ้านทับใหม่ โรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนชุมชนสวี โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidddin)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ