สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ