องค์ประกอบความสำเร็จการดำเนินงานติดตามและประเมินผล (DIFFER Model)

องค์ประกอบความสำเร็จการดำเนินงานติดตามและประเมินผล (DIFFER Model)

DOWNLOAD

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ