อำนาจหน้าที่

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

Download (PDF, Unknown)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

Download (PDF, Unknown)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

Download (PDF, Unknown)

กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

Download (PDF, 28KB)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ