พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ทั้ง 37 ท่าน ผู้มีความพากเพียรวิริยะอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่ราชการประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ชั้นสายสะพาย ซึ่งเป็นเกียรติยศยิ่ง ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี
 
 
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ