โครงสร้างผู้บริหาร

นายนุกูล ชูนุ้ย
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
รักษาการ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

โทรศัพท์ 081-9906992
นายเสรี พรหมฤทธิ์
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

โทรศัพท์ 093-5763698

นายสำราญ ชิดเพชร
รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

ช่วยราชการที่ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2

นางนิตทรา ศรีพรหม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 093-7605987
นางวรรณวิมล กัลวิชา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 081-0792658
นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 081-3700612

นางอุไร นบนุ่น
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 092-4568686
นางศิมารัฐ มีฉิม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 086-9448225
นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
โทรศัพท์ 093-5794498
นางนิตยา ผลเกษร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 086-2686824

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ