โครงการเสวนาทางวิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษายุค Education Thailand 4.0” และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษายุค Education Thailand 4.0” และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ