โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ในสังกัดให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งอำเภอหลังสวน นำโดยนายอภินพ บำรุงการ หัวหน้าสำนักงาน เป็นวิทยากรการอบรม และควบคุมการทดสอบปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อประกอบการขออนุญาตใบขับขี่รถ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานขนส่งอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ