โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

เช้าวันนี้…ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดชุมพร เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันพระทาน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
โดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายสักการะ พร้อมนำกล่าวอาศิรวาท ก่อนร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันพระทาน ซึ่งการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระทาน แก่เด็กนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยัง
นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ๆ มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับ โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน 2 ล้านบาท คืนแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้า ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2541 พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ในภาวะวิกฤต และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ มาดำเนินการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ในส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย         คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ