เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย (เด็กชายพัสกร ทองหัตถา)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด รายเด็กชายพัสกร ทองหัตถา ศึกษาในชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองกก อ.หลังสวน ซึ่งประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้บ้าน เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านควน อ.หลังสวน โดยมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเงินบริจาคสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น จำนวน 3,900 บาท และกล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 09 8016 3764    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด รายเด็กชายพัสกร ทองหัตถา ศึกษาในชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองกก อ.หลังสวน ซึ่งประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้บ้าน เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านควน อ.หลังสวน โดยมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเงินบริจาคสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น จำนวน 3,900 บาท และกล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 09 8016 3764    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด รายเด็กชายพัสกร ทองหัตถา ศึกษาในชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองกก อ.หลังสวน ซึ่งประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้บ้าน เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านควน อ.หลังสวน โดยมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเงินบริจาคสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเบื้องต้น จำนวน 3,900 บาท และกล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 09 8016 3764      คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ