เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย (เด็กหญิงอภิญญา เรืองแดง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือนักเรียนกรณีเกิดอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปเยี่ยมและให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ภายในบ้านพักอาศัยของเด็กหญิงอภิญญา เรืองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงศิราวลี เรืองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงดาราวดี เรืองแดง ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านเขาล้าน ณ บ้านเลขที่ 57/10 หมู่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการวางเพลิงของบิดา ซึ่งแยกทางกับมารดาไปแล้ว การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเงินสมทบจากบุคลากรในสังกัด โดยมีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัด นายสุพล จุลใส ร่วมให้การช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว  คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ