เปิดการฝึกอบรมเยาวชนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเยาวชนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม อำเภอทุ่งตะโก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเยาวชนลูกเสือ ให้รู้จักโทษ พิษ ภัย รู้เท่าทันยาเสพติดทุกรูปแบบ ป้องกันตนเองและครอบครัวให้พ้นจากภัยยาเสพติด ลดทอนและขจัดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 40 คน ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรในสถานศึกษา ครูตำรวจแดร์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ