เทศกาลวันวิสาขบูชา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา เป็นประธานดำเนินกิจกรรม พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การนี้ ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติกิจกรรมวิถี New Normal    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ