สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2562

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ