สนับสนุนการพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA สามารถเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแหลมปอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษา สวี ครน วิสัย โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา และโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ รวมจำนวน 80 คน ให้เกียรติบรรยายและถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากร นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

     

      

     

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ