รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (ไตรมาส 1)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (ไตรมาส 2)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (ไตรมาส 3)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (ไตรมาส 4)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ