รวมภาพกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารสพป.ชุมพร เขต 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1)นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตำแหน่งและสังกัดเดิม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 2)นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังจะอ้าย (บุญราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 3)นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมสักการะพระพุทธชัยพรเชาวนชาญชัยสุวัตถีศึกษากรมุนินทร์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมงานต้อนรับ และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลำดับ     คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ