รวมภาพการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุม การนี้ มีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ