ภาพกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชน 18 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำส่วนราชการในจังหวัดออกพบประชาชน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มอบหมายนางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะออกให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ และได้้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี     คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ