พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ที่จัดโดยอำเภอหลังสวน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน และในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ/นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว/นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ