พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตามมติสงฆ์ในพิธี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร และนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดชุมพร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยประกอบพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

                           

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ