ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอัมพาวาส

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่อำเภอหลังสวน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอัมพาวาส ตำบลนาพญา และโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตำบลบางมะพร้าว โดยได้ให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน ที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมด้านทักษะอาชีพในท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกต่อการดำรงชีพในอนาคตอีกทางหนึ่ง

Cr. นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ