ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลา อำเภอหลังสวน ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพร เข้าแข่งขันระดับกลุ่มจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) โรงเรียนบ้านหนองปลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมกิจกรรมการเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสุขให้นักเรียนในบริบทชุมชนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลา ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ควบคุมการบริหารโดยนายวรวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 4838 4587     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ