ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ภายใต้บริบทของสถานศึกษาจากสถานที่จริง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับนายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด พื้นที่อำเภอละแม ให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ซึ่งลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา อำเภอละแม เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ภายใต้บริบทของสถานศึกษาจากสถานที่จริง รับฟังปัญหา และตอบข้อซักถามของผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อกรณีการสอบถาม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

                             

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ