ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร สิงหาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นเครือข่ายรับการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร สำหรับวันนี้นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ติดภารกิจราชการได้ มอบหมายนางนิตยา ผลเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหลังสวนประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำ อำเภอหลังสวน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน ควบคุมระบบการรับสัญญาณVideo Conference โดยนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ