การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา (Video Conference)

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา (Video Conference) 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ภาพถ่ายการประชุม

>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม<<<

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ