ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

 

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งความปลอดภัย เป็นนโยบายสำคัญ ข้อที่ 1 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และสมัครเข้าใช้งานในระบบ MOE Safety Center โดยมีวิทยากรนายวริศ คนคอน ข้าราชการครูฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ ให้กับผู้เข้าประชุมจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน

 

                   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ