ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสวัสดิการ ฯ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสวัสดิการ สวัสดิภาพบุคลากรในสังกัด เพื่อพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ ดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 2 รายการ คือ 1.ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อลดปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 2.ระเบียบว่าด้วยกองทุนชาตะสัมพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งระเบียบดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ ที่เป็นประโยชน์ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน และที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ