ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ